HDRB Mesnet

HDRB mesnetleri diğer mesnetlerden ayıran iki önemli özellik vardır. Bunlardan biri yüksek doğal periyot istendiğinde düşük rijitlik değeri vermesi , bir diğeride depremde normal mesnetlere nazaran daha çok yerdeğiştirme yapabilmesidir.

HDRB mesnetler daha yüksek düşey yük ve daha yüksek deplasmanları içeriğindeki kauçuk muhteviyatı sayesinde sönümleme yeteneğine sahiptirler.Bu mesnetler oldukça esnektirler ve yüksek enerji sönümleme kabiliyetine sahiptirler. Bu kauçuğun kendi özelliği olmasına karşın HDRB mesnetlerde kullanılan kauçuğun özel formülasyonu sonucu bu değerler diğer mesnetlere göre oldukça fark göstermektedir.